A- A A+

 518 944 058    biuro@goksirpruszcz.com logo

5 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu na realizację operacji "Park Nordic Walking sposobem na podniesienie atrakcyjności obszaru Gminy Pruszcz" w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem wzakresie: zachowanie dziedzictwa, z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Park Nordic Walking to sieć tras o łącznej długości 30 km, do uprawiania nordic walking i turystyki pieszej, przy udziale niezwykłych okolicznościach przyrody jaką niewątpliwie jest Dolina Dolnej wisły, jak i morenowe wzgórze - Talerzyk w Topolnie, czy Parów Cieleszyński wcinający się w krawędź Wysoczyzny Świeckiej. To trasa również bogata w najważniejsze dobro kultury jakim są zabytki. Na szczególną uwagę zasługuje  XVII wieczny kościół pw. NMP w Topolnie. Dzięki certyfikacji tras nordic walking prez Polską Federację Nordic Walking, będzie możliwa organizacja ogólnopolskich zawodów sportowych co znacząco poprawi atrakcyjność gminy Pruszcz.

Całość operacji to 50 000 zł, z czego pomoc ze środków EFRROW to aż 31 560 zł.

IMG_20210805_102213.jpg